Retail operations

Alexander Hübner, Pedro Amorim, Heinrich Kuhn, Stefan Minner, Tom van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)831-835
Aantal pagina's5
TijdschriftOR Spectrum
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2018

Citeer dit