Resuscitation skills of lay public after recent training

Hubert J.J.M. Berden, Joost J.L.M. Bierens, Frank F. Willems, Jo M.A. Hendrick, Nico H.J. Pijls, Johannes T.A. Knape

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resuscitation skills of lay public after recent training'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen