Results of the studies on amomum from Vietnam

Nguyen-Xuan Dung, Dao Lan Phuong, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-32
Aantal pagina's6
TijdschriftTap Chi Hoa Hoc
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit