Restricted delegation and revocation in language-based security (Position paper)

D. Hassan, M.R. Mousavi, M.A. Reniers

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Restricted delegation and revocation in language-based security (Position paper)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science