Responsive photonic coatings based on semi-interpenetrating polymer networks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Zhou, Guofu, Co-Promotor
Datum van toekenning4 dec 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4916-0
StatusGepubliceerd - 4 dec 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit