Responsible purchasing: moving from compliance to value creation in supplier relationships

A.J. van Weele, K.P.J. van Tubergen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Responsible purchasing: moving from compliance to value creation in supplier relationships'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie