Response to 'Letter to the Editor - Epilepsy transition: Let's start planting the seed' by F. Borlot and D.M. Andrade

R.P.J. Geerlings, A.P. Aldenkamp, L.M.C. Gottmer-Welschen, A.J.A. de Louw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)686-687
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Paediatric Neurology
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2016

Citeer dit