Response to letter regarding article, "fractional flow reserve assessment of left main stenosis in the presence of downstream coronary stenoses"

Andy S.C. Yong, David Daniels, Hyun Sook Kim, Fumiaki Ikeno, Jennifer Lyons, William F. Fearon, Nico H.J. Pijls, Bernard de Bruyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response to letter regarding article, "fractional flow reserve assessment of left main stenosis in the presence of downstream coronary stenoses"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen