Response to letter regarding article, "fractional flow reserve assessment of left main stenosis in the presence of downstream coronary stenoses"

Andy S.C. Yong, David Daniels, Hyun Sook Kim, Fumiaki Ikeno, Jennifer Lyons, William F. Fearon, Nico H.J. Pijls, Bernard de Bruyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not available.
Originele taal-2Engels
Artikelnummere57
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation: Cardiovascular Interventions
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Response to letter regarding article, "fractional flow reserve assessment of left main stenosis in the presence of downstream coronary stenoses"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit