Response to Comments by M. Kosmulski on “The Electroviscous Behavior of Dispersions of Amorphous Silica (Ludox) in KCl Solutions” by J. Laven and H. N. Stein

J. Laven, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)278-278
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume242
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response to Comments by M. Kosmulski on “The Electroviscous Behavior of Dispersions of Amorphous Silica (Ludox) in KCl Solutions” by J. Laven and H. N. Stein'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit