Response to "Comment on: `Thermodynamics of viscoelastic fluids: the temperature equation'"

P. Wapperom, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1569-1570
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Rheology
Volume42
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Response to "Comment on: `Thermodynamics of viscoelastic fluids: the temperature equation'"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit