Response surface approximations for engineering optimization

A.J.G. Schoofs, J.J.M. Rijpkema

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response surface approximations for engineering optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Physics

Chemistry

Mathematics