Response properties and spike waveforms of single units in the torus semicircularis of the grass frog (Rana Temporaria L.) as related to recording site

J.J. Eggermont, D.J. Hermes, A.M.H.J. Aertsen, P.I.M. Johannesma

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelNeuronal mechanisms in hearing
RedacteurenJ. Syka, L. Aitkin
Plaats van productieNew York
UitgeverijPlenum Press
Pagina's341-345
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit