Response of bone metabolism to increased osteoclastic activity in post-meno pausual osteoporosis

R. Ruimerman, B. Rietbergen, van, P.A.J. Hilbers, H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelMechanobiology of Cells and Tissues (Euromech Colloquium 420, Nancy, France, April 24-26, 2001)
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit