Response modeling: model refinements for timing analysis of runtime scheduling in real-time streaming systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Berkel, C.H. (Kees), Promotor
  • Cuijpers, Pieter J.L., Co-Promotor
  • Moreira, Orlando, Co-Promotor
Datum van toekenning17 apr 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4488-2
StatusGepubliceerd - 17 apr 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit