Response characteristics of probe-transducer systems for pressure measurements in gas-solid fluidized beds: how to prevent pitfalls in dynamic pressure measurements. [Erratum to document cited in CA132:4371]

J.R. Ommen, van, J.C. Schouten, M.L.M. Stappen, van der, C.M. Bleek, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Eq. (22) on page 204, 1/4pd2 should be 1/4pd2l. In Eq. (28) on page 205, 1/4pd22 should be 1/4p22d2. In Eq. (29) on page 205, 1/4pd22 should be 1/4pd2ol2; 1/4.-+.d12 should be 1/4pd12l1. On page 208, in the caption to Fig. 6, \"...and 2 mm i.d. (a,b) and 4 mm i.d. (C,d)...\" should be \"...and 4 mm i.d. (a,b) and 2 mm i.d. (c,d)...\". [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-217
TijdschriftPowder Technology
Volume113
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response characteristics of probe-transducer systems for pressure measurements in gas-solid fluidized beds: how to prevent pitfalls in dynamic pressure measurements. [Erratum to document cited in CA132:4371]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit