Response by Piroth et al to Letter Regarding Article, "prognostic Value of Fractional Flow Reserve Measured Immediately after Drug-Eluting Stent Implantation"

Zsolt Piroth, Gabor G. Toth, Pim A.L. Tonino, Emanuele Barbato, Soheila Aghlmandi, Nick Curzen, Gilles Rioufol, Nico H.J. Pijls, William F. Fearon, Peter Jöni, Bernard De Bruyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere005973
TijdschriftCirculation: Cardiovascular Interventions
Volume10
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2017

Citeer dit