Resource-awareness and trade-off optimisation in P2P video streaming

Majed Alhaisoni, Antonio Liotta, Mohammed Ghanbari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resource-awareness and trade-off optimisation in P2P video streaming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Kunst en humaniteit

Engineering en materiaalwetenschappen