Resource-aware MPC for constrained nonlinear systems: a self-triggered control approach

T.M.P. Gommans, W.P.M.H. Heemels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resource-aware MPC for constrained nonlinear systems: a self-triggered control approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen