Resource allocation in optical beam-steered indoor networks

M. Torres Vega, J. Famaey, A.M.J. Koonen, A. Liotta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
300 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resource allocation in optical beam-steered indoor networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering