Resonant radiative lifetime in quantum rods

D. Sreenivasan, J.E.M. Haverkort, R. Nötzel, S.A. Maksimenko, G.Ya Slepyan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Resonant radiative lifetime in quantum rods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie