Resonant microwaves probing the spatial afterglow of an RF plasma jet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Resonant microwaves probing the spatial afterglow of an RF plasma jet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie