Resistive switching and noise in non-volatile organic memories

L.K.J. Vandamme, M. Cölle, D.M. Leeuw, de, F. Verbakel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistive switching and noise in non-volatile organic memories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen