Resilience of the Built Environment: A Methodology to Estimate the Downtime of Building Structures Using Fuzzy Logic

M. De Iuliis, O. Kammouh, G.P. Cimellaro, S. Tesfamariam

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resilience of the Built Environment: A Methodology to Estimate the Downtime of Building Structures Using Fuzzy Logic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen