Residual carbon content in the initial ITER-Like Wall experiments at JET

S. Brezinsek, S. Jachmich, M.F. Stamp, A.G. Meigs, J.W. Coenen, K. Krieger, C. Giroud, M. Groth, V. Philipps, S. Gruenhagen, R. Smith, G.J. van Rooij, D. Ivanova, G.F. Matthews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S303-S308
TijdschriftJournal of Nuclear Materials
Volume438
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Brezinsek, S., Jachmich, S., Stamp, M. F., Meigs, A. G., Coenen, J. W., Krieger, K., ... Matthews, G. F. (2013). Residual carbon content in the initial ITER-Like Wall experiments at JET. Journal of Nuclear Materials, 438, S303-S308. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2013.01.122