Residential choice behaviour of dual earner households : a decompositional joint choice model

H.J.P. Timmermans, A.W.J. Borgers, J. van Dijk, H. Oppewal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
299 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Residential choice behaviour of dual earner households : a decompositional joint choice model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen