Residence time distributions in Raschig ring columns at trickle flow

W.P.M. van Swaaij

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

927 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Rietema, K., Promotor
Datum van toekenning13 jun 1967
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit