Residence time distribution in a rotor-stator spinning disc reactor

J. Schaaf, van der, J. de Hullu, F. Visscher, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 3rd European Process Intensification Conference (EPIC 2011), 20-23 June 2011, Manchester, UK
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Residence time distribution in a rotor-stator spinning disc reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit