Researcher mobility in Europe : Marie Curie actions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

101 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-27
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE LEOS Newsletter
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Researcher mobility in Europe : Marie Curie actions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit