Research Spotlight : Multifunctional liposomes for MRI and image-guided drug delivery

S. Langereis, N.M. Hijnen, G.J. Strijkers, K. Nicolay, H. Grüll

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Research Spotlight : Multifunctional liposomes for MRI and image-guided drug delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen