Research on mathematics teachers as partners in task design.

K. Jones, B.E.U. Pepin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)
  391 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Research on mathematics teachers as partners in task design.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology