Research on ceramics in Japan

K. Itatani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Er wordt een overzicht gegeven van het huidige onderzoek aan keramiek in Japan, waarbij aandacht wordt besteed aan Japanse onderzoeksinstellingen, onderzoekstrends en financiering. Nationale onderzoeksinstellingen doen pionierend onderzoek met het oog op industrialisatie door samenwerking tussen overheid, universiteiten en industrie. Naast het verzorgen van onderwijs, voeren universiteiten onderzoek uit gericht op vrije ideeën van individuele wetenschappers. De grote bedrijven richten zich op toegepast onderzoek en ontwikkelingswerk.Verder wordt in dit artikel een indruk gegeven van de bijdrage van academische verenigingen aan informatieuitwisseling, en ingegaan op de financiering van wetenschappelijk onderzoek door de Japanse overheid.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-21
Aantal pagina's6
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Research on ceramics in Japan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit