Research of physical distribution operations

C.B. Tilanus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  110 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229-233
  TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit