Requirements for multi-level systems pharmacology models to reach end-usage: the case of type 2 diabetes

E. Nyman, Y.J.W. Rozendaal, G. Helmlinger, B. Hamrén, M.C. Kjellsson, P. Strålfors, N.A.W. van Riel, P. Gennemark, G. Cedersund

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Requirements for multi-level systems pharmacology models to reach end-usage: the case of type 2 diabetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen