Requirements for configuration management for operational technology

J. Morren, R. Troost

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelStudy Committee B5 Colloquium September 20.-26. 2015 Nanjing, China
Hoofdstuk313
Pagina's1-6
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 24 sep. 2015

Citeer dit