Reproduction of vesicles upon fatty acid addition

N. Pfleger, A.J. Markvoort, B. Kruijff, de, R.A. Santen, van, A.J.A. Killian

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproduction of vesicles upon fatty acid addition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen