Reproducing low-pitched signals through small loudspeakers

Erik Larsen, Ronald M. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproducing low-pitched signals through small loudspeakers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Engineering en materiaalwetenschappen