Reproducibility of questions on environment characteristics related to mite allergen load independent from education on environment

F.E. Boven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-158
Aantal pagina's1
TijdschriftAllergy
Volume64
Nummer van het tijdschriftSuppl. 90
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproducibility of questions on environment characteristics related to mite allergen load independent from education on environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit