Reproducibility of questions on environment characteristics related to mite allergen load independent from education on environment

F.E. Boven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-158
Aantal pagina's1
TijdschriftAllergy
Volume64
Nummer van het tijdschriftSuppl. 90
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

    Vingerafdruk

Citeer dit