Reproducibility of Helium-Neon laser wavelengths at 633 nm

K.D. Mielenz, K.F. Nefflen, W.R.C. Rowley, D.C. Wilson, E. Engelhard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

39 Citaten (Scopus)
437 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-293
TijdschriftApplied Optics
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1968
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit