Reprint of : On the predicted effectiveness of climate adaptation measures for residential buildings

T. van Hooff, B.J.E. Blocken, J.L.M. Hensen, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
611 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reprint of : On the predicted effectiveness of climate adaptation measures for residential buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering