Reprint of: nanobody-shell functionalized thermosensitive core-crosslinked polymeric micelles for active drug targeting

Marina Talelli, Cristianne J.F. Rijcken, Sabrina Oliveira, Roy van der Meel, Paul M.P. van Bergen en Henegouwen, Twan Lammers, Cornelus F. van Nostrum, Gert Storm, Wim E. Hennink (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reprint of: nanobody-shell functionalized thermosensitive core-crosslinked polymeric micelles for active drug targeting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen