Representations for the transient field of a uniformly excited circular current loop

C. Kooy

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's30
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rapportnummer 1967 ETA 4

Citeer dit