Representation of anisotropic damage in masonry material

T.J. Massart, P. Bouillard, M.G.D. Geers, R.H.J. Peerlings

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings CD of the 5th world congress on computational mechanics, Vienna, Austria, July 7-12, 2002
RedacteurenH.A. Mang, F.G. Rammerstorfer, J. Eberhardsteiner
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit