Report Project "Magnetic control and optical characterization of hybrid spintronic devices"

J.H.H. Rietjens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelNanoSpintronics NanoNed-flagship, Scientific day; Enschede, Netherlands, the (2 jul 2004)
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit