Report of the session on algorithms for special classes of combinatorial optimization problems

J.K. Lenstra, U.N. Peled

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-299
  TijdschriftAnnals of Discrete Mathematics
  Volume4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Report of the session on algorithms for special classes of combinatorial optimization problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit