Reply to the Comments on “Bridging Effective Stress and Soil Water Retention Equations in Deforming Unsaturated Porous Media: A Thermodynamic Approach”—by Nasser Khalili and Arman Khoshghalb

Jacques M. Huyghe, Ehsan Nikooee, S. Majid Hassanizadeh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521-526
Aantal pagina's6
TijdschriftTransport in Porous Media
Volume122
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr 2018

Citeer dit