Reply to the comment by Graziano on 'The hydrophobic effect and its role in cold denaturation'

C.L. Dias, T. Ala-Nissila, J. Wong-ekkabut, I. Vattulainen, M. Grant, M.E.J. Karttunen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)356-357
  TijdschriftCryobiology
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit