Reply to: characterizing coral skeleton mineralogy with Raman spectroscopy

Anat Akiva, Maayan Neder, Keren Kahil, Rotem Gavriel, Iddo Pinkas, Gil Goobes, Tali Mass

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Samenvatting

Not available.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5324
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Communications
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reply to: characterizing coral skeleton mineralogy with Raman spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit