Reply

C.M. de Vet (Corresponding author), N.H.M. van Oostrum, S.B. Clur, D.A.A. van der Woude, S.G. Oei, J.O.E.H. van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Samenvatting

Re: Fetal myocardial deformation measured with two-dimensional speckle-tracking echocardiography: longitudinal prospective cohort study of 124 healthy fetuses
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-277
Aantal pagina's3
TijdschriftUltrasound in Obstetrics and Gynecology
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reply'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit