Repetitive schemes for the single-machine multi-product lot-size scheduling problem

T.H.B. Hendriks, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)571-581
TijdschriftOperations Research-Verfahren
Volume26
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit